ADHD in het verkeer, meer ongelukken volgens Zweeds onderzoek

 Zheng Chang en zijn collega’s van  Karolinska Instituut hebben in Zweden een onderzoek gedaan naar ongevallen met ADHD in het verkeer.

Het Zweedse bevolkingsregister is nagegaan om te kijken of mensen met ADHD een grote kans lopen op (ernstige) verkeersongelukken. Uit de cijfers bleek dat dit inderdaad het geval was.

Mannen VS Vrouwen

Er is bij het onderzoek ook onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Van de mannen had 6,5% in 4 jaar een ernstig ongeluk mee gemaakt. Dit is vergeleken met de mannen zonder ADHD, onder hun had 2,6% in de laatste 4 jaar een ernstig ongeluk meegemaakt. Onder de vrouwen met ADHD had 3,9% met ADHD een ernstig ongeluk meegemaakt, onder de vrouwen zonder ADHD was dit 1,8%. Ook na het aanpassen van de cijfers voor mogelijk verstorende zaken als  andere diagnose en psychotrope medicatie bleef het risico op ongelukken groter voor ADHD’ers.

Medicatie ADHD

Er is ook gekeken naar medicatie gebruik onder de mensen met ADHD en of dit een verschil maakte. In geval van de mannen bleek dit wel uit te makken. De kansen op een ongeluk werden door ADHD-medicatie gebruik ongeveer met de helft minder. Een vreemd punt was dat dit voor de vrouwen niet het geval was, in ieder geval niet aantoonbaar. Het leek er zelfs op dat de kans op een ongeluk bij vrouwen met ADHD zelfs iets groter was als ze medicatie gebruikte. Maar het verschil was zo klein dat er geen conclusie uit getrokken kunnen worden,

Oorzaak

Niet goed opletten en afgeleid zijn door andere zaken zijn over het algemeen de meest voorkomen redenen van verkeersongelukken. Dat mensen met ADHD hier vaker last van hebben is bekent, dus het is niet heel raar te noemen dat ze vaker bij ongevallen betrokken zijn. Het is wel heel interessant dat er verder gekeken word naar de reden dat het bij mannen blijkbaar wel helpt om medicatie te gebruiken, en bij de vrouwen niet. Reageren de vrouwen anders op de medicatie, of heeft dit een andere reden?

RelatedPost

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Tagged with:     ,

2 reacties

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Snel naar