Neurofeedback ADHD

Neurofeedback word steeds meer in relatie gebracht met ADHD. De resultaten zijn wisselend en er wordt nog veel onderzoek naar gedaan.

Wat is Neurofeedback?

Met behulp van neurofeedback krijg je informatie terug vanuit je hersenen, je ziet wat de hersenactiviteit is bij bepaalde handeling of gevoelens. De hersenactiviteit word gemeten met een EEG (elektro-encefalogram) De activiteit die gemeten is, wordt zichtbaar gemaakt op een computerscherm, eventueel ondersteund met geluiden.

Met begeleiding van een specialist kan geleerd worden de hersengolven en ritmes te beïnvloeden en weer in het “normale” patroon te brengen. Dit gebeurt door de gewenste hersenactiviteit te belonen. Zo word geprobeerd de hersenen nieuw gedrag aan te leren. Er kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld een computerspel om het sturen van de hersenen aan te leren. Met neurofeedback spreekt men dus van een “hersentraining”.

Wanneer Neurofeedback

Neurofeedback kan worden toegepast bij ADHD als bijvoorbeeld medicatie niet het gewenste effect heeft of niet gewenst is.

Neurofeedback word echter niet alleen bij ADHD toegepast, er worden ook behandelingen onderzocht en gedaan voor o.a.  verslaving, angststoornissen, depressie, epilepsie, OCD, gedragsstoornissen, woede, migraine, tinnitus (oorsuizen), hoofdpijn, chronische pijn, autisme, geriatrische problematiek  en slaapstoornissen.

Soorten Neurofeedback

Er zijn verschillende vormen van Neurofeedback, de meeste voorkomende soorten zijn;

  • Powertraining
    Deze vorm word voornamelijk ingezet bij ADHD. Het is de meest klassieke methode. Specifieke frequenties worden omhoog of omlaag getraind worden. Met powertraining wordt er gebruik gemaakt van positive feedback (beloning) en de er wordt geprobeerd bepaalde hersenfrequenties bewust op te roepen of aan te sturen.
  • Coherentietraining
    Bij deze vorm wordt gebruikt gemaakt van elektroden die op de hersenen geplaatst worden. Tussen de verschillende lokaties wordt de verhouding vastgesteld. Deze resultaten worden vergeleken met een database met de normverhoudingen (mensen zonder kenmerken) Ook hier wordt doormiddel van belonen van de goede verhoudingen de golven te beinvloeden.
  • Zengar
    Met deze methode wordt de hersenactiviteit inzichtelijk door het onderbreken van beeld en geluid. Deze methode is vooral gericht op het doen afnemen van de frequentieveranderingen om zodoende een “stabieler” frequentiepatroon te krijgen. De methode probeert het brein in balans te brengen door middels frequentiebanden op elkaar af te stemmen.

Achtergrond Neurofeedback

Neurofeedback is ontstaan in Amerika en Canada. In 1972 werd er al gesproken over mogelijke successen bij mensen met epilepsie, in 1976 legde Dr Joel Lubar het verband met hyperactiviteit. Echter zijn daar geen hare conclusies over.  Dr Joel Lubar heeft samen met Dr. Paul Kulkosky ook onderzoek gedaan naar alcoholverslaafde en het effect van neurofeedback. In een onderzoek waren na 13 maanden waren 8 van de 10 verslaafden afgekickt.

About the author /


Martin, bouwjaar 1978. Diagnose ADHD (gecombineerd type) 2010, na een leven van hoge pieken en diepe dalen. In de hyperfocus geraakt over het onderwerp AD(H)D, Lifestyle veranderd. Nog altijd op onderzoek uit. Alle dagen lekker druk - Martial arts - Processen - Moestuin - Liefde - Bonuskids - De hond - Internet

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *