Rebound Ritalin (Methylfenidaat Rebound)

methylfenidaat reboundEen Ritalin rebound is een vervelende bijwerking van de werkzame stof Methylfenidaat.

Een Rebound komt voor als het medicijn uitwerkt. De kenmerken van ADHD komen dan in heftigere mate terug. De ADHD-er zal dan drukker en impulsiever zijn als voor het nemen van de medicatie. Ook symptomen als trillen en zweten kunnen voorkomen.

Rebound verminderen

Om de rebound van Ritalin te verminderen is het adviseerbaar het medicijn met korte tussenpauze te nemen zodat de dosis op pijl blijft, aan het einde van de dag kan er bijvoorbeeld afgebouwd worden. Met een halve of zelfs een kwart tablet (2,5 tot 5 mg) Dit verschilt per persoon en ook zaken als gewicht spelen hierin een rol. Dit ‘ timen’ is een lastig iets waar voor in het begin gekeken zou moeten worden naar de reactie van de persoon in kwestie (verschillende manieren proberen, tot de juiste is gevonden).

Langzame afgifte

Ook kan er voor gekozen worden medicatie te nemen met  langzame afgifte, zoals concerta. Medicatie  met langzame afgifte van de werkzame stof methylfenidaat hebben een langere werkingsduur dan tabletten, ze hoeven daardoor minder vaak ingenomen te worden.  Vaak 1x per dag (werking 10/12 uur). Echter bestaat de mogelijkheid op een rebound aan het einde van de nog steeds. Dit soort medicatie is echter lang niet altijd volledig vergoed door de zorgverzekeraars.

Sporten/bewegen op het moment dat de rebound Ritalin voorkomt is ook een middel om de symptomen te verminderen. De extra energie kan dan worden omgezet en verminderd de effecten!

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *